TEYLERS CONFERENTIE 25 augustus 2015

Naar een dynamische arbeidsmarkt in de zorg


Bedankt voor uw deelname aan de Teylers Conferentie 2015.

De Roundtable heeft als doel tot een stevige en gezamenlijke aanpak te komen in het sociale domein in de KAM-regio (Kennemerland, Amstelland, Meerlanden). In de afgelopen jaren zijn er grote veranderingen in het sociale domein in gang gezet. De regelgeving op het domein van zorg en welzijn is sterk aan het veranderen. Ook de arbeidsmarkt verandert. De Roundtable is waar bestuurders van alle betrokken organisaties in de regio samen komen. Door hun expertise te bundelen, verbinding te zoeken en elkaar met een innovatieve blik uit te dagen, ontstaat een solide plan voor de effectieve inzet van zorgvoorzieningen, talent (arbeid) en zorgvastgoed. VBZ, Voor Betere Zorg, is de vereniging van zorgaanbieders in de KAM-regio. In het bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt worden arbeidsmarktvraagstukken besproken met o.a. onderwijsinstellingen en gemeenten.

Het Roundtable diner dat in februari 2014 plaatsvond in Orangerie Elswout is zeer vruchtbaar gebleken. De samenwerking op de KAM-Arbeidsmarkt krijgt stevigere contouren en concrete stappen naar het vormen van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg en Welzijn zijn gezet. Een onderzoek heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van het draagvlak hiervoor. Het bestuur van VBZ heeft het onderwerp expliciet bij de zorginstellingen in de KAM-regio op de agenda gezet.


Inhoud en doel van de conferentie

Wij willen het resultaat van de stappen die tot nu toe zijn gezet met u delen. Daarbij zullen we aan de hand van stellingen de gezamenlijke ambitie en visie op de arbeidsmarkt van de toekomst definiƫren. Het beoogde eindresultaat van de conferentie is een intentieverklaring voor samenwerking op de KAM-Arbeidsmarkt met als concrete eerste stap de start van het Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg en Welzijn van de regionale partners in die sector.

Waar en wanneer

De Teylers Conferentie 2015 wordt gehouden op 25 augustus van 15:30 tot 18:30 uur in het Teylers Museum (www.Teylersmuseum.nl).

Programma

Voorafgaand aan de Teylers Conferentie 2015 ontvangt u een gedetailleerd programma-overzicht. Dagvoorzitter is Ludwig Hoeksema (Raad van Bestuur Berenschot). Vier sprekers zullen ingaan op hun visie op de arbeidsmarkt van de toekomst. Wat zijn de uitdagingen en hoe los je die duurzaam op? Aan de hand van prikkelende stellingen krijgt u de kans om met een aantal panelleden in gesprek te gaan. Zo scherpen wij samen de visie aan en worden oplossingen geformuleerd. Hieruit volgt een overzicht van uitgangspunten en afspraken voor verdere samenwerking op de KAM-Arbeidsmarkt.

Tot slot worden de regionale partners verzocht een intentieverklaring te ondertekenen. Dat is voor VBZ het startsein om een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg en Welzijn te realiseren.

Sprekers tijdens de conferentie zullen zijn:

  • Klaas Hoeksema, oprichter de Talentenpool.
  • Ap Reinders, wethouder arbeidsmarkt Haarlemmermeer.
  • Lucien van Ruth, voorzitter Raad van Bestuur, Viva! Zorggroep, vz stuurgroep leren en werken VBZ.

Meer informatie?
Sebastiaan Nijboer: 06-37193120 | sebastiaan@detalentenpool.nlRoundtable Partners

Copyright © 2015 the roundtable. - site door mercl.com